Brunt vatten i Unnarydskranar

Det bruna vattnet i Unnaryd kom varken från läcka eller ledningsarbete.