Brodin Johansson (SD) vill ta efter grannkommunens sophämtning

Sverigedemokraten Maj Brodin Johansson vill se över Hyltes renhållning. I en motion skriver SD-politikern att den behöver bli mer flexibel för invånarna.