Bristande livsmedelshantering på äldreboenden i Hylte

Två av Hyltes äldreboenden fick flera avvikelser under bygg- och miljöenhetens senaste kontroll.
– Vi har gjort ett omtag för att förstärka etablerade rutiner, säger enhetschefen på Sjölunda.