Borg förhandlade fram avgångsvederlag på flera miljoner

Per Borgs avgångsvederlag på 30 månadslöner har skapat långa diskussioner i sociala medier. Förklaringen till klausulen menar Lennart Ohlsson (C) ligger i att kommunen tog bort andra förmåner i kommunchefens avtal – och istället förhandlade facket och Borg till sig avgångsvederlaget.