Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fasadvy för det blivande
Fasadvy för det blivande "nya" bonadsmuseet i Unnaryd. Bild: Hylte kommun/bygglovsansökan

Bonadsmuseet göms inuti en ”ladugård”

Det nya bonadsmuseet planeras få ett ladugårdsliknande utseende, som förhoppningsvis ska smälta in i miljön i hembygdsparken.

Hembygdsföreningen i Unnaryd har i sommar lämnat in ansökan om bygglov, vilken legat ute för yttrande hos länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland.

Skälet till remissen är området i hembygdsparken, där museet ska byggas, rymmer lämningar efter forntids odlingsrösen.

– Annars stämmer tillbyggnaden med detaljplanen. När vi fått yttrandena kan ansökan komma att behandlas ganska snabbt, säger Lina Lindespång, vid samhällsbyggnadskontoret hos Hylte kommun.

Kulturmiljö Halland har svarat och tillstyrker planerna med bland annat orden att ”den nya byggnaden är bra och fungerar i miljön”.

Hembygdsföreningen fick för drygt ett år sedan förhandsbesked om ett positivt bygglov från kommunen, för en byggnad som var med vidlyftig än den som nu presenterats. Förhandsbeskedet överklagades av ett par tidigare aktiva medlemmar i föreningen som bland annat tyckte att museet skulle bli för stort och dominant i hembygdsparkens miljö. Detta satte indirekt fälleben på möjligheten att söka bidrag till byggkostnaderna från Boverket. Föreningen drog också tillbaka sin önskan om förhandsbesked hos kommunen och meddelade att man skulle bearbeta planerna.

Med det man nu presenterat vill man ge ytor för den växande verksamheten, både utställningar och kurser, genom en ladugårdsliknande tillbyggnad i två plan. Denna byggs bakom nuvarande arkivet/museet, uppfört 1984, med en gång med glasväggar mellan den nya och den gamla byggnaden.

Tillbyggnaden får en total byggnadsyta på 146 kvadratmeter och verksamhetsyta på runt 250 kvadratmeter.

HP har varit i kontakt med hembygdsföreningens kommitté för det nya museet. Härifrån avböjer man att berätta mer om det nya museet, tills man i slutet av augusti har fått möjlighet att informera den egna föreningens styrelse om de steg som tas i projektet.

Bonaderna i Unnaryd

Tack vare donationer och inköp förfogar Unnaryd - Jälluntofta hembygdsförening över en stor samling av den allmogekonst -bonadsmåleriet - som skapades under 1700- och 1800-talen i det sydvästra hörnet av Småland.

Bonadsmålningarna på linneväv har företrädesvis motiv ur bibelns berättelser, men de återges med människor, djur, byggnader och miljöer som har tydliga småländska drag.

Utövarna av måleriet var målarhantverkare som efter hand utvecklade ett stort konstnärligt artisteri i sitt arbete.

En av dessa var Johannes Nilsson (1757-1827) i Gyltige, Breareds socken. En fin sammanhållen kollektion från höjdpunkten på Johannes Nilssons måleri fick bonadsmuseet på 1970-talet genom en donation från gården Sjö i Unnaryd.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!