Bland honung och en drottning

En rädsla för vissa, en hobby för andra. Mellersta Nissadalens biodlarförening ska snart ta in honungen.