Beslut om äldreboende anses olagligt – kommunen håller inte med

Äldreboendet Höstro ska byggas om till ett trygghetsboende. Tre framträdande politiker ifrågasatte om fullmäktigebeslutet var lagligt och överklagade till förvaltningsrätten. Nu har kommunen yttrat sig till domstolen och menar att allt gick rätt till.