Även framtiden för LSS-boenden sätts under lupp

Hylte kommun kommer att göra en liknande utredning för behovet av gruppbostäder, som man i augusti beslöt göra för äldreboenden.