Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Monica Grönroos, undersköterska på Malmagården, tycker att appen fungerar bra.

App hos äldre ökar patientsäkerheten

En ny app i arbetet med de gamla, är ett steg mot på vägen mot en helt pappersfri hantering av åtgärdslistor och journaler inom äldreomsorgen.

Appen, som exempelvis hemtjänstpersonalen har i sina telefoner, började användas fullt ut denna vecka efter att ha körts på försök under en tid.

– Den är bra. Arbetet blir mycket enklare. Den är också lätt att använda och förstå, säger Monica Grönroos efter att nu ha jobbat med den under två dagspass. Hon arbetar som undersköterska på äldreboendet Malmagården i Hyltebruk.

Ska hon ge en boende medicin, exempelvis, har hon det registrerat i telefonen tillsammans med uppgift hur det ska göras och när. Drar tiden över, får hon en ljudlig påminnelse. Även andra insatser, exempelvis att den gamle ska ha lite gymnastik eller om ett bandage ska bytas, talar telefonen om det också.

Från äldreomsorgens sida meddelar man att signeringsappen, som man kallar den, med telefonen som redskap på det här sättet spara många timmars manuellt arbete, vilket nu istället kan utnyttjas för mer direkt vårdarbete. Omsorgskontoret exemplifierar med att ett boende med fyrtio platser, som Sjölunda i Torup, tills nu har haft omkring 100 listor som samlas in varje månad för att sammanställas och sedan gås igenom, bland att för kontrollen av att alla vårdinsatser har gjorts och i rätt tid.

Nu slipper man allt det där. Appsystemet gör alla sammanställningar och efterkoll utförs automatiskt med en enda en gång. Den larmar också direkt om något är fel, istället för att det upptäcks kanske först flera veckor senare.

– De stora vinsterna gäller patientsäkerheten och arbetsmiljön för personalen, säger Anders Dryselius, som arbetar med digitalisering inom Hylte kommun.

Han berättar att vägen fram till idag startade ganska öppet. Först med att gå igenom vilka behov som fanns ute på avdelningar och hemtjänstrundor. När det stod klart att en app skulle underlätta arbetet var personal också delaktig i att ta fram en kravlista, över hur man ville att den i så fall skulle funka.

– Det ledde fram till vilken vi skulle ha. Det fanns flera olika appar på marknaden att välja mellan, berättar Anders Dryselius, och tillägger att valet föll på den som heter "Appva".

Några kalkyler över vad signeringsappen betyder pengamässigt, där kostnaderna för licens vägs mot besparingar i verksamheten, har inte gjorts i projektet. Anders Dryselius uppger att man har en avstämning lite längre fram i tiden, då man ska titta lite närmare på bland annat det ekonomiska.

App

App kallas de dataprogram som används i mobiltelefoner, läsplattor och numer också i mer stationära datorer. Var och en av dessa appar ha de mest skiftande uppgifter, allt från att vara räknemaskin till att kunna boka tågresor.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här