Anställda fick se sitt nya schema lagom till semestern

Kommunen menar att man försökt ta hänsyn till så många anställda som möjligt vid schemaomläggningen. Många anställda jobbar numera varannan helg, helt eller delvis, men slipper delade turer.