Anna Roos (C) ser ut att kunna behålla rollen som oppositionsråd

Beskedet från C, M och KD gör att den konstellationen ser ut att lägga beslag på posten som oppositionsråd. Det innebär att det kan bli samma politiker som får de två toppositionerna även denna mandatperiod.