Anhörig orolig för att besparing drabbar äldre: ”Ett fruktansvärt förslag”

Om kommunens förslag att spara in på rehabassistenter röstas igenom kommer det att slå hårt mot de äldres livskvalitet. Det menar Maria Nilsson vars mamma bor på Sjölunda äldreboende.
– Att ta bort dessa aktiviteter är som att låsa in mamma i en cell och kasta bort nyckeln, säger Maria Nilsson.