Var tjugonde hyltebo har skulder till kronofogden, i ett allt mer vidgat  inkomstgap: drygt 20 procent av invånarna i kommunen lever nu i "låg ekonomisk standard".
Var tjugonde hyltebo har skulder till kronofogden, i ett allt mer vidgat inkomstgap: drygt 20 procent av invånarna i kommunen lever nu i "låg ekonomisk standard". Bild: Lennart Hildingsson

Allt fler Hyltebor är fattiga och skuldsatta

Under 2020 drabbades 614 personer i Hylte kommun av betalningsföreläggande. Det är en mycket hög siffra, redovisad samtidigt som SCB berättar att mer än var femte Hyltebo lever med ”låg ekonomisk standard”.

ANNONS
|

Hyltes återfinns, generellt sett, på en tydlig låg nivå på fattigdomsskalan och sticker framför allt ut i jämförelse med övriga Hallandskommuner.

De 614 i Hylte, med skulder på sammanlagt 32,3 miljoner kronor, utgör 5,6 procent av alla kommuninvånare. Det betyder var 20:e person med ett ärende ute på byn, går med en räkning på en obetald skuld i bakfickan.

Siffrorna är sammanställda av kreditupplysningsföretaget UC, som redovisar att i övriga länet är det mellan 2,6 (Kungsbacka) - 3,6 procent (Halmstad) av invånarna som under fjolåret drabbades av betalningsförläggande.

De sammanlagda skulderna i Halland som skickades till kronofogden uppgick till 540 miljoner kronor, vilket var en 15-procentig ökning jämfört med 2019.

ANNONS

– Coronakrisen har bidragit till att många redan skuldsatta personer har dragit på sig ännu större skulder. Detta gäller särskilt gruppen unga vuxna, där många står utanför arbetsmarknaden och tar lån för att konsumera, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

För Hyltes del pekar annan statistik på att det är barnfamiljer som i större grad är utsatta. Drygt var tionde (11,6 procent) av de unga i Hylte upp till 17 års ålder bor i ett hushåll med skulder till kronofogden. I Halland är det överlag bara hälften så många.

Arbetslösheten bland 18-24-åringar i Hylte var i december 13,8 procent, en ökning med nästan tre procent jämfört med december året innan och är den högsta nivån i länet för gruppen.

SCB redovisar nu också nya siffror över andelen personer i Sveriges kommuner som lever med ”låg ekonomisk standard”, där Hylte sticker ut på ett bekymmersamt sätt. Standarden gäller en definition som statistikmyndigheten använt sedan 2011 och som räknar på disponibel inkomst efter att skatt, hyror, konsumtionsavgifter och liknande dragits av.

I Hylte befinner sig 21,3 procent av befolkningen på denna levnadsnivå, vilket rankar Hylte till plats 262. nära botten, bland 296 kommuner i Sverige.

Det uppträder också ett större glapp mellan dessa.

ANNONS

– Det har aldrig hänt förr. Det är en större andel kommuner som halkar efter, säger Johan Lindberg, utredare på SCB till nyhetsbyrån Sirén.

Vad som kan bidra till Hyltes låga nivåer, visar SCB-rapporten i en allmän slutsats, är att ”fattigdomen” i större grad drabbar utrikesfödda.

Hylte kommun erbjuder sen ett par tillbaka hjälp till skuldsatta, via ett särskilt telefonnummer till socialtjänsten. Under 2020 var det 36 personer som slog detta nummer, under 2019 var det 24.

Eftersom tjänsten är såpass ny behöver inte ökningen inte vara liktydigt med ett större behov, utan mer på att det spritt sig att man kan ringa efter hjälp. De flesta kontakterna handlar om att göra en ansökan om skuldsanering, att få hjälp med att skriva en sån. Detta berättar Jenny Johansson som 2018 var med och drog igång ”budget- och skuldrådgivningen”.

– Vad som utmärker flertalet är att de haft en ekonomi som fungerat. Men sedan har någonting hänt. De kan ha drabbats skilsmässa, sjukdom eller har blivit arbetslösa, säger hon.

Att särskilt ungdomar tillhör kontakterna, ser hon inte, ej heller spelmissbrukare mer en någon enstaka.

ANNONS