”Alla våra sex tätorter ska ha laddstationer”

Planerna för ett solenergibolag tvingas fram av att kommunen måste registrera sig som ”elleverantör”. Men från politiken tvivlar man också på den kommersiella marknaden.