32 procent färre barn föds i Hylte

Enligt statistik från SCB föddes det 93 barn i Hylte under 2022, vilket är en rejäl minskning jämfört med fem år tillbaka. Ett resultat som betyder att man följer trenden i riket.