30 flyktingar kan få sovplatser i gamla Vildmarksgymnasiet

Hylte kommun har skakat fram 30 tillfälliga platser som kan användas av ukrainska flyktingar.
– I ett första skede tittar vi på att iordningställa gamla Vildmarksgymnasiet, säger kultur- och folkhälsochefen Christer Grähs.