13 av 23 livsmedelskontroller får icke godkänt

Endast 10 av 23 verksamheter som behandlar livsmedel får grönt ljus från miljöenheten i Hylte. Bland de 13 verksamheter som måste åtgärda problem är det främst rengöring och personlig hygien som brister.