Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Högstadieskolan Örnaskolan i Hyltebruk. Bild: Isabel Bark/HP Arkiv
Högstadieskolan Örnaskolan i Hyltebruk. Bild: Isabel Bark/HP Arkiv

Örnaskolan svarar på Arbetsmiljöverkets kritik

Arbetsmiljöverket har riktat hård kritik mot arbetsmiljön på Örnaskolan efter att en hotfull elev skapat oro bland anställda. Skolan har svarat på kraven och bedömer att åtgärderna man har satt in ska leda till ”en lägre nivå av våld, allvarliga hot och kränkningar”.

Hallandsposten skrev nyligen om Arbetsmiljöverkets kritik mot arbetsmiljön på Örnaskolan. En hotfull elev har skapat en otrygg arbetsmiljö för skolans anställda, lärare låser klassrumsdörrarna och matsalen patrulleras av ordningsvakter.

LÄS MER: Skola riskerar vite – brast i hantering av hotfull elev

Myndigheten har förelagt skolan med ett vite på en kvarts miljon om skolan inte vidtar en rad akuta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Första begäran skickades i oktober

Av handlingarna som HP har begärt ut från Arbetsmiljöverket framgår att Örnaskolans huvudskyddsombud Björn Gustafsson vid åtminstone två tillfällen har krävt att myndigheten skriver ett förbud eller föreläggande med vite mot Hylte kommun. Den första begäran skickades in redan i oktober förra året.

Han och de övriga skyddsombuden var inte nöjda med skolledningens svar om vilka åtgärder man satt in för att säkra personalens arbetsmiljö. De tyckte inte heller att man efterlevde handlingsplanen för den hotfulla eleven. Arbetsmiljöproblemen på skolan hade då pågått ”en längre tid”.

Björn Gustafsson, huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbunds lokala avdelning i Hylte, kontaktade Arbetsmiljöverket redan i höstas om situationen på Örnaskolan. Bild: HP Arkiv/Privat
Björn Gustafsson, huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbunds lokala avdelning i Hylte, kontaktade Arbetsmiljöverket redan i höstas om situationen på Örnaskolan. Bild: HP Arkiv/Privat

I sitt svar till Arbetsmiljöverket har Örnaskolans rektor Per Henriksson och förvaltningschefen Ann-Christin Johansson svarat på myndighetens krav på åtgärder och skrivit att de gör bedömningen att åtgärderna leder till en lägre nivå av våld, allvarliga hot och kränkningar.

Av svaret framgår att personalen kan få stöd och vägledning av företagshälsovården och kommunens socialtjänst. Under vårterminen genomförs en enkät bland medarbetarna för att följa upp vilka effekter skolans vidtagna åtgärder har fått på arbetsmiljön.

LÄS MER: Fyra avstängda elever – Örnaskolans rektor ville avsäga sig arbetsmiljöansvaret

LÄS MER: Skyddsombudet om avstängda elever: ”Vi behövde göra något fort”

Under nästa läsår kommer skolan, tillsammans med skyddsombuden, göra mer regelbundna riskbedömningar.

”Lärare utsattes för slag och strypgrepp”

Redan i oktober förra året skrev huvudskyddsombudet en första begäran om föreläggande eller förbud med stöd av arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a. En så kallad 6:6a.

Om det finns omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa kan skyddsombudet till och med avbryta arbetet genom ett skyddsombudsstopp.

”Vi har nu haft ett flertal incidenter på Örnaskolan där personal blivit utsatt för fysiskt våld. Även ett stort antal verbala kränkningar och hot har förekommit där personal har blivit utsatta”, stod det i skyddsombudens begäran den 22 oktober 2019.

Som HP har berättat tidigare har incidenterna på Örnaskolan lett till att flera elever stängts av vid olika tillfällen under det gångna läsåret.

LÄS MER: Avstängda elever är tillbaka på Örnaskolan: ”Vi har tagit fram åtgärdsplaner”

Skyddsombuden har önskat att få igång en resursskola i Hylte för att kunna hantera utåtagerande elever och att skolan behöver anställa personal med relevant utbildning och kompetens för dessa elever. Dessutom ansåg de att vissa lektioner ska vara dubbelbemannade av vuxna.

Så sent som i mars i år skrev Örnaskolans rektor en tillbudsanmälan om fysiskt våld till Arbetsmiljöverket:

”Lärare utsattes för slag och strypgrepp av elev i årskurs X. Viss rodnad uppstod på läraren.” (årskursens siffra ersatt med X, reds. anm).

Kommunledning vill ha redovisning

På initiativ av Sverigedemokraten Stina Isaksson begär kommunstyrelsens arbetsutskott att skolpolitiker och ledande tjänstemän kommer till dess nästa möte och redovisar åtgärder som har med trygghet på skolorna att göra.

"Man har brutit mot lagen på Örnaskolan", skriver Stina Isaksson på sin Facebooksida, efter ks-au-mötet i tisdags.

Hallandsposten har sökt både Örnaskolans rektor och huvudskyddsombud, utan resultat. Förvaltningschefen Ann-Christin Johansson hänvisar till rektorn för kommentarer kring Arbetsmiljöverkets beslut.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här