Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Örnaskolan har vuxit med 50 procent efter flyktingkrisen

En effekt av flyktingvågen i Hylte var att Örnaskolan gick från 300 till 450 elever. I dag ser skolans nytillträdda rektorer Erik Beus och Björn Gustafsson en uppåtgående trend i betygen och kan konstatera att kunskapsglappet mellan svenskfödda och nyanlända elever har minskat.

Utan de sex paviljonger som står uppställda på skolområdet hade alla elever inte fått plats i dag. 2020 är året då Örnaskolan slår i taket sett till antal elever.

LÄS MER: Så påverkade flyktingkrisen Hylte: ”Vårt samhälle har utvecklats”

Numera är det Erik Beus och Björn Gustafsson som axlar rektorsrollen tillsammans, efter att den tidigare rektorn Per Henriksson gått över till att arbeta på barn- och ungdomskontoret.

– Det är en rolig och spännande roll. Jag ser fram emot att se Örnaskolan ta en ny riktning, säger Björn Gustafsson, som i grunden är lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen (SO).

Rektorerna inleder ofta dagen ute vid entrédörrarna där de hälsar eleverna välkomna till en ny skoldag. De vill gärna lyfta fram positiva saker med skolan. Även om det har varit bråk, stök och en hel del skadegörelse på skolan, finns det andra sidor.

LÄS MER: Örnaskolan kallar in ordningsvakt efter oroligheter

LÄS MER: 31 övervakningskameror ska göra Örnaskolan lugnare

– Det är en fantastisk skola och har alltid varit en god stämning mellan personal och elever. De flesta elever tycker nog att det är roligt att gå hit, säger Björn.

Nya elever varje vecka

Högstadieskolan har numera cirka 450 elever i årskurs 7-9. Rektorerna ser positivt på att Örnaskolan vuxit med 50 procent till följd av flyktingvågen 2015–2016. Från att elevantalet hade sjunkit ökade det plötsligt.

– Under de här åren kom det snabbt nya elever, från vecka till vecka. Det var svårt i början, eftersom det var en ny typ av elever att hantera. Tidigare hade vi behövt hantera koncentrationssvårigheter och behov av särskilt stöd. Nu handlade det framför allt om språket. Väldigt tidigt fick vi studiehandledare på skolan och de blev ett stort stöd för eleverna, berättar Erik Beus. Han kommer också från lärarrollen och har undervisat i idrott och SO.

Det var svårt i början, eftersom det var en ny typ av elever att hantera.

När det kom enstaka nya elever gick det bättre än när det kom hela grupper med nyanlända barn och ungdomar.

”Glappet mellan svenskfödda och nyanlända elever är betydligt mindre i dag”, säger Björn Gustafsson., en av Örnaskolans nya rektorer. Bild: Isabel Bark
”Glappet mellan svenskfödda och nyanlända elever är betydligt mindre i dag”, säger Björn Gustafsson., en av Örnaskolans nya rektorer. Bild: Isabel Bark

– De enstaka eleverna blev tvungna att lära sig språket snabbt för att kunna kommunicera med de andra eleverna. Större grupper sökte sig gärna till sina landsmän, vilket är ganska naturligt egentligen. Till en början kunde det uppstå konflikter mellan olika grupper, men i dag ser vi mycket färre sådana konflikter, säger Erik Beus.

Enheten för nyanlända drevs i tre år

Mellan mars 2016 och februari 2019 drev kommunen Efna, enheten för nyanlända, i en egen byggnad på skolområdet. Här kunde personalen kartlägga vilken kunskapsnivå eleverna låg på. Nu har Efna stängts ned och i dag återstår en förberedelseklass där eleverna slussas ut i ordinarie klasser när de är redo. Den största utmaningen i början var att få de nyanlända eleverna att uppnå gymnasiebehörighet.

– En del av de nyanlända eleverna har varit med om trauman eller varit på flykt och har kanske inte samma skolbakgrund som svenska elever. Vi gör en individuell bedömning för varje elev, men målet för alla är att de ska bli behöriga till gymnasiet. Det är vårt uppdrag att möta alla elever, oavsett bakgrund, säger Erik Beus.

En del av de nyanlända eleverna har varit med om trauman eller varit på flykt och har kanske inte samma skolbakgrund som svenska elever.

I Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun gick det dåligt för Hylte kommun, som hamnade på plats 241 av 290.

LÄS MER: Hylte ligger sämst till i ny skolrankning

Elevernas betyg var en orsak till detta, men i rankningen användes resultaten från läsåret 2018/19. Sedan dess har trenden vänt åt det positiva hållet, menar rektorerna.

– Det beror bland annat på att glappet mellan svenskfödda och nyanlända elever är betydligt mindre i dag. Skillnaden är inte lika markant längre, säger Björn Gustafsson.

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat

– Nu ser vi en stadig uppgång i elevernas betyg, det är ett tydligt mönster. Niorna som gick ut i våras hade ökat sitt genomsnittliga meritvärde med 25 procent jämfört med niorna som gick ut 2019. Vår förhoppning är att elevernas resultat ska höjas ännu mer och att killarnas resultat ska komma ikapp tjejernas, säger Erik Beus.

”Nu ser vi en stadig uppgång i elevernas betyg, det är ett tydligt mönster”, säger Erik Beus, en av Örnaskolans nya rektorer. Bild: Isabel Bark
”Nu ser vi en stadig uppgång i elevernas betyg, det är ett tydligt mönster”, säger Erik Beus, en av Örnaskolans nya rektorer. Bild: Isabel Bark

Hur påverkades er verksamhet när yrkesroller som elevassistenter och studiehandledare sades upp till följd av besparingar inom skolan i Hylte?

– Det är klart att alla neddragningar och omställningar påverkar verksamheten och leder till merarbete för någon annan, men det har än så länge inte visat sig i måluppfyllelsen. Den extra arbetsbördan har vi fått hantera tillsammans, menar Björn Gustafsson.

Örnaskolans rektorer märker att skolmiljön, trots det ökade elevantalet, har blivit lugnare. De tror att det är viktigt att ge eleverna en tydlig bild av vad som förväntas av dem.

– Vi försöker motivera dem att nå så långt som möjligt. Många av de nyanlända har höga mål och vill bli läkare, advokater eller ingenjörer. Deras drömmar måste få styra, men ibland behöver vi få dem att inse att det tar tid innan de kan nå sina mål, säger Erik Beus.

LÄS ÄVEN:

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!