Wapnö nekas bygga 15 hus på sina marker – vd:n kritisk

Wapnö AB har fått nej på sin ansökan om att få bygga 15 enbostadshus på sina marker. Byggnadsnämnden hänvisar till att Försvarsmakten säger nej – något som dock inte spelade någon roll när det handlade om bostäder på Norra Utmarken.
– Jag tycker att det är svagt av politikerna att bara gå på vad försvaret tycker, säger Lennart E Bengtsson, vd på Wapnö.