Vindkraftverken kommer påverka även Halmstad

Under måndagen beslutade regeringen att godkänna två vindkraftsparker utanför Hallandskusten. Naturskyddsföreningen är positiva till projektet medan andra organisationer rasar. Men en viss acceptans har uppstått.
– Personligen inser jag att vi behöver vindkraft och de måste stå någonstans. Då får man acceptera det här beslutet, säger Halmstadsbon Bengt Tönsgård, styrelseledamot i föreningen Rädda Hallandskusten.