Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Man kan fråga sig varför vi har politiker i byggnadsnämnden om vi ändå inte ska ha något att säga till om”, menar Andréa Skoglund (–). Bild: Roger Larsson
”Man kan fråga sig varför vi har politiker i byggnadsnämnden om vi ändå inte ska ha något att säga till om”, menar Andréa Skoglund (–). Bild: Roger Larsson

Vill ta ifrån tjänstemän rätten att neka bygglov

Alla fall där byggnadskontorets tjänstemän vill avslå bygglov borde tas upp av politikerna i byggnadsnämnden. Den ordningen finns i många kommuner – och Andréa Skoglund (–) har föreslagit att samma sak införs i Halmstad.
Nämndens ordförande Jan Prytz (M) pekar dock på att tjänstemännen är fackmän, medan politikerna bara är lekmän.

Vid byggnadsnämndens sista sammanträde före sommaruppehållet tog den politiska vilden Andréa Skoglund upp ”den senaste tidens ärenden som tagits på delegation och det enorma missnöje som riktats mot byggnadskontoret”.

Hon pekade bland annat på HP:s artikel i maj om uterummen på Fyllinge, där det stod om hur grannar behandlas olika och att ”byggnadsnämndens hantering av bygglov mest liknar ett lotteri”.

Andréa Skoglund (–) har bland annat reagerat över hur olika behandlade grannar på Fyllinge kan bli när det gäller synen på bygglov för uterum. Bild: Roger Larsson
Andréa Skoglund (–) har bland annat reagerat över hur olika behandlade grannar på Fyllinge kan bli när det gäller synen på bygglov för uterum. Bild: Roger Larsson

– Uppenbarligen verkar det finnas principskäl att se över hur bedömningarna görs när det gäller uterummen på Fyllinge, men vi har också kunnat läsa om många andra exempel i tidningen, säger Andréa Skoglund, som tidigare representerade Sverigedemokraterna, men som i höstens val kandiderar för det nya Halmstads Lokala Parti.

Utreda konsekvenserna

För att få till en ändring har Skoglund lagt ett initiativärende om att den så kallade delegationsrätten – som innebär att politikerna överlåter åt tjänstemännen att fatta beslut i nämndens namn – återkallas när det gäller avslag av bygglov i detaljplanerat område.

– Tyvärr blev frågan bordlagd, med motiveringen att man först måste utreda vilka konsekvenser det skulle bli, säger Skoglund och berättar att byggnadsnämnden inte sammanträder igen förrän den 31 augusti.

”Behövs sakkunskaper”

Nämndens ordförande, Jan Prytz (M), säger till HP att han inte vill kommentera något som tagits upp på ett möte där protokollet ännu inte är justerat – men principiellt tycker han att systemet med tjänstemän som fattar beslut på delegation är bra.

– Historiskt var det från början alltid politiker som fattade beslut om bygglov, men utvecklingen har gjort att det behövs mer sakkunskaper av specialister för att exempelvis kunna tolka plan- och bygglagen, menar Prytz.

På Boverkets hemsida står det att många kommuner i landet har som regel att avslag inte får ges på delegation. Varför har inte Halmstad samma ordning?

– Jag tycker inte att det är rimligt att vi som lekmän överprövar fackmännens beslut. Rättssäkerheten garanteras i stället genom att alla kan överklaga till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, säger Prytz.

– Sett till hur få beslut som faktiskt ändras efter en överprövning har vi också ett kvitto på hur duktiga tjänstemännen är på att fatta rätt beslut, tillägger han.

Vad är då politikernas roll?

– Vi i nämnden drar upp riktlinjerna för verksamheten. Dessutom kan vi aldrig delegera beslut om sanktioner och vitesförelägganden, säger Prytz.

– Politikerna lägger också grunden genom att besluta om vad detaljplanerna ska tillåta – det som sedan tjänstemännen följer. När det gäller ärenden utanför detaljplanlagt område tas de alltid upp i nämnden.

Vill lära sig mer

Andréa Skoglund menar också att det är svårt för henne som förtroendevald att få en chans att sätta sig in i hur förvaltningen jobbar.

– Jag har i flera månader mejlat för att försöka få till några kontaktdagar där jag kan få vara med och se hur arbetet går till, men i regel har jag inte ens fått svar. Om det är så man bemöter folk har jag förståelse för kritiken mot byggnadskontoret, säger hon och tillägger:

– Inför nämndens möte kom nu förvaltningschefen Anders Thorén i alla fall fram och bad om ursäkt för att det dragit ut på tiden och lovade att försöka få till något datum.

LÄS OCKSÅ: Bygglovslotteri om uterum på Fyllinge

LÄS OCKSÅ: Kommunen förlorade bygglovstvist i domstol

LÄS OCKSÅ: Weronika ville bygga ett staket – råkade avslöja svartbygge

LÄS OCKSÅ: JO kritiserar byggnadsnämnden

LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen stoppar planerat jättebygge i Frösakull

LÄS OCKSÅ: Kommunens missar får länsstyrelsen att upphäva bygglov i Grötvik

LÄS OCKSÅ: Centimetermått vållar problem för bygge i Oskarström

LÄS OCKSÅ: Högt hus vid havet kallas ”olycksfall i arbetet”

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!