”Vi hade tänkt skärpa kraven”

– Vi hann inte med att lägga förslag mot övervinster hos de privata assistansbolagen. Men vi hade tänkt göra det, berättar halländske riksdagsmannen Hans Hoff (S) som satt med i den statliga LSS-kommittén.

ANNONS
|

Kommitténs slutbetänkande, som lämnades i höstas, håller nu på att bli en lagproposition. Många delar i den 15-åriga LSS-reformen kommer att skärpas för att spara pengar åt statskassan. Men tankar som tidigt fanns i LSS-kommitténs arbete, om företagens ”övervinster”, har vittrat bort.

– Mot slutet flyttades fokus mot huvudmannaskapet och andra frågor. Jag kan bara beklaga detta, säger Hans Hoff, som läst HP:s artiklar om Charkas Assistans i Halmstad, ett företag som genererar kraftiga vinster till sin ägare från de statliga assistanspengarna.

– Jag hoppas att de kommande lagförslagen gör något åt saken, fortsätter Hoff.

Ett av kommitténs delbetänkanden, lämnat 2007, var om skärpta regler. Men det tog bara sikte på de pengar som den funktionshindrade själv förfogar över. LSS-kommittén har nu också föreslagit stopp för de så kallade ”trivselpengarna”, vilket fått handikapporganisationer att rasa i sina remissyttranden.

ANNONS

Men delbetänkandet lovade mer: ”Här är det enbart den assistansberättigades möjligheter till ersättning och andra ekonomiska förmåner som uppmärksammas. Annan användning hos en anordnare, i form av till exempel övervinster och mycket omfattande administration, nämns inte. Den frågan ingår dock i vårt fortsatta arbete”, skrev LSS-kommittén.

Löftet infriades inte.

Hans Hoff säger att det inte fattades vilja hos LSS-kommittén, ledamöterna var internt överens i sin ambition. Det var helt enkelt så att man inte hann med innan utredningen skulle lämnas till socialdepartementet.

Enligt Hoff hade man ändå kommit så långt att ramarna till en begränsning av företagens utnyttjande av pengarna skissats; att minst 85 procent skulle gå till assistanskostnader.

Möjligen var inte kommitténs ledamöter fullt medvetna om vilket flöde av vinstpengar som kunde rinna ut ur LSS-reformen.

För Hans Hoff säger att han fick sig en tankeställare när en konsultfirma ringde upp honom och ville mjölka honom på uppgifter.

– Konsulten hade ett uppdrag från ett riskkapitalbolag som ville veta var vi skulle landa. Telefonsamtalet blev kort, säger Hoff.

Och utvecklingen har rullat på medan kommuner och Försäkringskassan rapporterar att de privata bolagen tar allt större andel i fråga om att stå som assistansförmedlare. Enligt Hans Hoff finns nu två eller tre riskkapitalbolag som står bakom några assistansföretag verksamma i Sverige.

ANNONS

– Det här måste sättas åt, säger Hans Hoff med eftertryck.

ANNONS