Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett 80-tal hushåll vid Kistinge industriområde avråds från att dricka vatten från egen brunn. Höga halter av giftet PFAS har uppmätts. Bild: CHRISTINE OLSSON, TT/Arkiv

Varning för mycket höga halter av PFAS i Kistinge

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten kring Kistinge industriområde. Boende i området, som hämtar vatten från egen brunn, avråds från att dricka detta vatten.

Att dricka vatten med mycket höga halter av PFAS under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter.

De upptäckta PFAS-halterna i Kistinge ligger på upp till 20 000 nanogram per liter i grundvattnet. I ytvattnet når halterna upp till 3 000 nanogram per liter.

Riktvärdet för grundvatten är 90 nanogram per liter.

Enligt Halmstads kommun är det kommunala dricksvattnet i Trönninge inte påverkat. Däremot avråds ett 80-tal hushåll från att dricka vatten från egen brunn. Man ska heller inte ge vatten från det begränsade området till djur.

Brunnarna som berörs är de som ligger norr och väster om Trönninge kyrka (se bilden nedan). De kan innehålla halter av PFAS-ämnen som ligger över gränsvärdet. Även Trönningeån och Kistingebäcken omfattas av restriktionerna.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge

Gifterna upptäcktes i samband med en miljöteknisk undersökning i och intill Kistinge industriområde. Syftet var att hitta en möjlig källa till PFAS-föroreningar som drabbade Kistingebäcken 2015–2016.

Resultatet visade på höga halter av PFAS, flera gånger över riktvärdet, i områdets grundvatten och ytvatten.

Höga halter hittades också i Kistingebäcken, i Trönningeån samt i spillvattenledningen som går från industriområdet.

– Vi har misstänkt problem i området och därför har den här rapporten tagits fram. Vi behövde få mer kunskap och kännedom om föroreningarnas utbredning. Nu har vi tyvärr fått våra misstankar verifierade. Detta är ett avstamp för att kunna jobba vidare med att begränsa föroreningarna, säger Per Leander, enhetschef för miljövårdsenheten på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Varningen: Drick inte vatten från egen brunn

Det kommunala dricksvattnet i Trönninge samhälle ska vara säkert att dricka. Det uppger kommunen efter nytagna prover.

Däremot varnas hushåll med egen brunn att inte dricka vattnet. Man ska heller inte använda vatten från Trönningeån och Kistingebäcken, samt undvika att äta fisk som är fångad i dessa vattendrag.

Rekommendationerna gäller tills fler prover har tagits.

Halmstads kommun behöver hjälp

Kommunen vänder sig också till boende i Trönningetrakten för hjälp. Antalet enskilda brunnar i området behöver inventeras, och där kan invånarna bistå med assistans.

Vem eller vilka om orsakat föroreningen av PFAS vet man inte. Länsstyrelsen och Halmstads kommun har inlett en ansvarsutredning, och dialog förs med verksamhetsutövare i Kistinge industriområde.

Fakta: Det här är PFAS

• PFAS är ett samlingsnamn för en mängd industriellt framställda kemikalier.

• Ämnena finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel.

• PFAS-ämnena har en bred användning i samhället. De går att hitta i bland annat impregneringsmedel, textilier och heltäckningsmattor. Även papper, kartonger, stekpannor, rengöringsmedel och brandskum innehåller ämnena.

• Att få i sig höga halter av PFAS misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter. Ämnena lagras i kroppen.

• För foster, spädbarn och barn är det extra viktigt att få i sig så lite PFAS som möjligt.

Källa: Livsmedelsverket

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!