Värmen stiger ur vattnet – därför dansar röken över å och hav

”Tre gånger ska vattnet ryka innan isen lägger sig”, brukar det sägas. Under fredagens kyliga väder, med bara den allra svagaste vind, dansade dimman tätt över ytan på Nissan och Kattegatt. Fenomenet kallas sjörök.