”Vår upphandlade entreprenör har helt enkelt inte hunnit med”

Fastighetschef Patrick Kristensson medger att ventilationen på flera skolor inte har åtgärdats trots brister.

ANNONS
|

Hur kommer det sig att 67 brister i ventilationsanläggningar på 24 av totalt 45 skolor inte har åtgärdats, vilket skulle ha varit gjort senast i september?

– Vår upphandlade entreprenör har helt enkelt inte hunnit med. I och med att entreprenören inte tackar nej till uppdragen har vi inte heller rätt att gå vidare och fråga annan entreprenör, Lagen och offentlig upphandling styr, säger Patrick Kristensson, fastighetschef på Halmstads kommun .

– Just nu arbetar vi frenetiskt med att boka upp resurser hos entreprenören för att få avslut på så många uppdrag som möjligt. Vi har sedan i september ett nytt avtal med en ny entreprenör att förhålla oss till.

ANNONS

Varför har inte Getingeskolans underkända punkter åtgärdats och ombesiktigats efter senaste kontrollen som var 2013?

– På Getingeskolan har det gjorts ett omfattande renoveringsarbete med förskoledelen. I samband med förskolebygget påbörjades också arbetena med ventilationen på skolan.

Dessa arbeten har under resans gång visat sig mer omfattande och krävt mer pengar än de avsatta medlen i budget. Fastighetsnämnden har begärt tilläggsanslag men fått avslag.

– Det har även varit tvunget att under resans gång anpassa arbetena efter verksamheten på skolan vilket påverkat och försenat arbetet med ventilationen.

– Just nu när en konsult är inne och gör mätningar i byggnaden vill vi inte göra något som påverkar luftströmmarna, eftersom vi då riskerar att få missvisande resultat.

En del av skolan (klockhuset) där lågstadiet nu går hade 2013 underkänt bland annat på punkten till- och frånluft, där flödena bara var hälften av de beräknade. Har detta åtgärdats?

– Det är inte åtgärdat. Detta är en av de delar vi hade sökte tilläggsanslag för, men fick avslag.

ANNONS