”Vapensystemen gör bättre nytta i Ukraina än i svenska förråd”

Två år efter att major Roger Djupsjö återvände till Halmstad, efter att ha utbildat ukrainska officerare, har han fortfarande tät kontakt med flera av dem.
– Svenska vapensystem gör bättre nytta i kriget mot Ryssland än att stå i förråd i Sverige, kommenterar han det senaste stödpaketet som är värt över 7 miljarder kronor.