Vänstern beredd att höja skatten i Halmstad

Vänsterpartiet använder 45 miljoner kronor av resultatutjämningsreserven för att kunna gå med underskott i sitt budgetförslag. Dessutom aviserar partiet en skattehöjning på 50 öre från och med 2021.