Aslak Iversen, verksamhetschef för öppenvårdspsykiatrin i Halland, säger att händelsen i Halmstad är ovanlig och att man alltid polisanmäler hot och våld. ”Vi har nolltolerans mot det”.
Aslak Iversen, verksamhetschef för öppenvårdspsykiatrin i Halland, säger att händelsen i Halmstad är ovanlig och att man alltid polisanmäler hot och våld. ”Vi har nolltolerans mot det”. Bild: Isabel Barl och Jari Välitalo/Arkiv

Våldsam patient tog sig genom låst dörr

Vuxenpsykiatrimottagningen i Halmstad har låsta ytterdörrar, men en patient lyckades peta upp låset och hotade en sjuksköterska med ett bord. Händelsen har nu polisanmälts.

ANNONS
|

Enligt anmälan ska patienten ha tagit sig in på mottagningen på Bergsgatan med hjälp av ett litet verktyg. Väl inne gick han in till en sjuksköterska och uppträdde högljutt och hotfullt. Bland annat ska han ha lyft upp ett bord.

Securitas tillkallades och kunde avlägsna patienten. Enligt verksamhetschefen Aslak Iversen är denna typ av händelser ovanliga.

– Det är mycket få patienter som har ett hotfullt beteende och det är inte någon som tagit sig in på det här sättet tidigare, säger han och svarar ”nej” på frågan om hot och våld är ett problem inom psykiatrin.

Nolltolerans mot hot

Av polisanmälan framgår att den hotade sjuksköterskan inte velat medverka till anmälan, men Aslak Iversen betonar att verksamheten har nolltolerans mot hot och våld.

ANNONS

– Vi polisanmäler allt, även om det är en patient som agerar utifrån en sjukdom. Det gäller samma för alla, kända som okända.

Vilka rutiner finns när personal utsätts för hot och våld?

– Det viktigaste är det förebyggande arbetet. Det handlar om aspekter som vårdmiljöns utformning, att säkerställa tillräcklig bemanning och att bära personlarm. När det gäller det fåtal patienter som har identifierats som riskpatienter för hot och våld planeras behandlingen på ett särskilt sätt, säger Aslak Iversen och fortsätter:

– Om medarbetare drabbas av hot eller våld har vi rutiner kring avlastningssamtal, företagshälsovård och övrigt stöd. Vi hanterar även säkerheten efter en incident, till exempel med personskydd på fritiden om detta i något enstaka ärende skulle behövas.

ANNONS