V vill sänka avgifter och att mer ska vara gratis

Fri kollektivtrafik för unga och pensionärer, men också sänkta eller slopade avgifter på Arenabadet, Kulturskolan, konstmuseet och inom barnomsorg och hemtjänst. Det är satsningar som Vänsterpartiets listetta Tania Bengtsson inte ser några problem med att kunna finansiera.
– Våra satsningar kostar initialt men på sikt ökar de jämlikheten och blir därför lönsamma, säger hon.