V vill införa fond för klimatåtgärder

Vänsterpartiet i Halmstad vill inrätta en klimatanpassningsfond och att kommunen årligen avsätter medel för åtgärder kopplade till klimatförändringen.
– Om några år, när det förhoppningsvis är dags att sätta i gång med arbetet, vill vi ha viss finansiering klar, säger Tania Bengtsson (V).