V vill byta namn på handikapprådet

Byt namn på det kommunala handikapprådet. Det föreslår Vänsterpartiet i en motion.

ANNONS
|

I motionen till kommunfullmäktige skriver Ulrika Wiland (V): ”Att fortfarande benämna ett av de kommunala råden handikapprådet är varken respektfullt eller att visa på en vilja till positiv utveckling”.

Hon anser att Halmstads kommun bör döpa om rådet dels för att hänga med i språkutvecklingen och dels för att visa sin respekt mot funktionshinderrörelsen och alla som arbetar inom den.

Hennes förslag äratt det nya namnet blir Kommunala Funktionsrättsrådet.

ANNONS