Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Vårdbolag kritiseras för olämplig marknadsföring

Sedan i höstas har det privata vårdbolaget D&D Hemtjänst försökt bli godkänt som hemtjänstutförare i Halmstad. Företaget har nekats tillstånd från Ivo och erbjuder endast hushållsnära tjänster – men har trots det marknadsfört sig som ett ledande hemtjänstföretag.
– Deras agerande är olämpligt och bekymmersamt. Vi har vänt oss till Ivo för vägledning, säger myndighetschef Gabriela Arvidsson.

D&D Hemtjänst i Halland startade för drygt ett år sedan och har på sin hemsida marknadsfört sig som ett framgångsrikt företag i vårdbranschen och ”ett av Sveriges ledande hemtjänstföretag”. Besökare har kunnat klicka sig vidare under flikar benämnda ”Hemtjänst Halmstad”, ”Hemtjänst Laholm” och ”Hemtjänst Landskrona”.

På sidan har det stått att det snart går att ansöka om att få D&D Hemtjänst som utförare i dessa tre kommuner samt information om att företaget erbjuder delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Men företaget har inte godkänts som hemtjänstutförare i någon av dessa tre kommuner. Ett sådant godkännande kräver först och främst ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo – och ett sådant finns inte.

Myndigheten avslog företagets ansökan med hänvisning till att bolagets företrädare saknar insikt i både socialtjänstlagen och de ekonomiska regelverken.

Har väckt reaktioner

Sättet att marknadsföra sig som ett ledande hemtjänstföretag trots att tillstånd och godkännande saknas har väckt reaktioner.

Michael Mårtensson, områdeschef inom omsorgsförvaltningen i Landskrona stad, är förvånad och kallar förfarandet ”mycket märkligt”.

Christel Sundberg, socialchef i Laholm, är inne på samma linje.

– Vi kommer att titta på detta och se om vi ska agera på något sätt när det gäller deras marknadsföring, säger hon.

Gabriela Arvidsson, myndighetschef på Halmstads kommun, uppger att hon aldrig har varit med om att någon marknadsför sig så offensivt utan att ha alla nödvändiga tillstånd och avtal klara.

– Hemtjänst är inte en sedvanlig tjänst på den öppna marknaden utan lagreglerad. Att börja profilera sig innan beslut fattats av nämnden kan vilseleda våra kunder. Föreställ er ett flertal icke-godkända ”hemtjänstföretag” på internet som ”väntar” på godkännande. Det skulle inte underlätta för hemtjänstkunder och andra aktörer.

Myndighetschefen tillägger att Ivos obligatoriska tillståndskrav infördes 2019 i kölvattnet av statliga utredningar om vinster i välfärden och för att få bort oseriösa aktörer.

Felaktiga formuleringar

I handlingar som HP begärt ut framgår det att hemvårdsförvaltningen vid flera tillfällen har varit i kontakt med D&D Hemtjänst. Det har bland annat rört formuleringar på deras hemsida som kommunen menar kan misstolkas och annonsering efter personal där bolaget har uppgivit att de är valbara som hemtjänstutförare i Halmstads kommun, trots att så inte har varit fallet.

D&D Hemtjänst har dessutom utan tillstånd lagt ut kommunens ansökningsblanketter för bistånd på sin hemsida. Blanketterna togs bort efter påpekande men trots det har kund nyligen lämnat in en biståndsansökan och då valt D&D Hemtjänst som utförare.

– Det är inte bra, och det blir omständligt för kunden som vi måste kontakta så att hen kan göra ett omval. Det blir inte heller så positivt för företaget när en kund väljer dem som utförare och vi måste berätta för kunden att vi inte har avtal med företaget, säger Gabriela Arvidsson och tillägger:

– Äldre är en extra utsatt och sårbar grupp vilket gör att information på en hemsida inte bör vara missvisande. Som påträngande och oetisk marknadsföring kan exempelvis räknas när ett företag som inte är godkänt att utföra hemtjänst uppmanar kunder till kontakt om just hemtjänst.

Ville ha kommunen som referens

Inför Ivos tillståndsbeslut tog D&D Hemtjänsts vd dessutom kontakt med Halmstads kommun. Oro fanns för att tillstånd inte skulle beviljas och företaget ville därför att kommunen via ett intyg till myndigheten skulle bekräfta företagets kompetens.

Bolaget hänvisade till ett möte med bland annat hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell (M), och Hans Ekberg, som då var tillförordnad chef för hemvårdsförvaltningen. Ett möte där företaget ska ha fått ”enbart positiv respons”, enligt vd:n.

Hans Ekberg svarade dock att förvaltningen saknade möjlighet att vidimera de egenskaper som Ivo efterfrågar. Han påpekade också att ett möte inte utgör tillräckligt grund för att styrka de kvaliteter som Ivo kräver enligt lag.

– Förvaltning eller nämnd får inte gå i god för någon i tillståndsprövning till Ivo, det faller fullkomligt utanför våra befogenheter. Varför företaget trodde att kommunen kunde utfärda sådant intyg är okänt hos mig. Såvitt jag vet har inget annat företag bett om sådant intygande, säger Gabriela Arvidsson.

Vd:n håller inte med om kritiken

Samma dag som HP ringer upp D&D Hemtjänsts vd Allden Hasku för att ställa frågor om sättet att marknadsföra sig har delar av hemsidan släckts ner. Det går inte längre att klicka på flikarna för att få mer information om företagets verksamhet i de tre kommunerna.

Detta har gjorts efter HP:s begäran om handlingar och efter att hemvårdsförvaltningen på nytt påpekat i en skrivelse att informationen kan misstolkas.

– Vi har inte gjort detta för att vi anser att vi har gjort något fel, utan för att vi är trötta på att ta diskussioner med vissa personer på kommunen som anser att vi är vilseledande. Så vi pausar tills vi har vårt tillstånd på plats och låter bara informationen om hushållsnära tjänster vara öppen, säger han.

Allden Hasku håller dock inte med om att informationen på företagets hemsida skulle vara vilseledande.

– Det står klart och tydligt att vi väntar på det slutgiltiga tillståndet från Ivo samt beslut om godkännande av hemvårdsnämnden när det gäller hemtjänstinsatser.

Anser sig vara ledande

Han tycker att kommunen kunde ha varit ännu tydligare mot D&D Hemtjänst om man såg informationen som ett problem. De gånger som kommunen haft synpunkter, till exempel i fråga om biståndsblanketterna och den felaktiga informationen som publicerades i rekryteringsannonser, har man lyssnat och korrigerat menar han.

Men är inte informationen på hemsidan ert ansvar?

– Jo, det är vi som har yttersta ansvaret, men vi anser ju inte att vi har gått ut med vilseledande information och kan inte stå för vad kommunen tycker är vilseledande.

När HP frågar varför företaget inte väljer att kalla sig serviceföretag, i stället för ett ledande hemtjänstföretag, just för att undvika missuppfattningar svarar han:

– Vi har rätt att kalla oss hemtjänstföretag eftersom vi utför hushållsnära tjänster som är en del av hemtjänsten. Benämningen hemtjänst måste inte vara kopplad till någon biståndsbedömning, säger han och uppger att han läst sig till den informationen via Skatteverkets hemsida.

– Och självklart kan vi kalla oss för ledande och framgångsrika eftersom vi på bara ett år har kommit så här långt. Vi har anställt fem personer, jag och min hustru och ytterligare tre, samt tre styrelsesuppleanter, och vi jobbar både med hushållsnära tjänster och med bemanningssjuksköterskor. Vi är ett seriöst företag med bra kvalitet och att kalla sig för ledande är något som varje entreprenör kan avgöra själv, det är en tolkningsfråga.

”Extremt olämpligt”

HP kontaktar Greger Bengtsson, samordnare på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i ärendet. Han påpekar att han inte är jurist och därför inte kan svara på om det är olagligt att kalla sig hemtjänstföretag när man endast tillhandahåller hushållsnära tjänster.

– Men det är i högsta grad olämpligt. Man föranleder folk att tro att det här är en offentligt styrd och kontrollerad verksamhet. Det som också gör det extremt olämpligt är att det även har att göra med tilltron till hemtjänsten som bygger på vårt demokratiska system och att vi har insyn och kontroll i vad företagen gör.

Han anser vidare att sättet att marknadsföra sig väcker frågan om företaget är seriöst.

– Hade jag varit vd hade jag funderat över vilken tilltro hallänningarna kan tänkas få för det här företaget när man uppenbarligen försöker mörka det här.

Efter att Halmstads kommun har bett Ivo om vägledning har myndigheten börjat undersöka företagets påstående om att vara hemtjänstföretag när tillstånd saknas.

– Vi har fått ett löfte om skriftligt svar från Ivo inom kort, säger Gabriela Arvidsson.

Felaktig information står kvar

En titt på företagets hemsida några dagar efter HP:s samtal med Allden Hasku visar dock att företaget inte har plockat bort all felaktig information.

Längst ner på sidan står det fortfarande att läsa att ”D&D Hemtjänst i Halland AB erbjuder serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser”. Insatser som alltså kräver just det tillståndet från Ivo som bolaget saknar.

D&D har skickat in en ny ansökan till Ivo som är under utredning och Allden Hasku uppger att företaget nu hoppas på att bli godkända.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här