Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fem hyresgäster på Tegelbruket har klagat på ovanligt mycket damm i sina lägenheter. Nu avslutar kommunen ärendet. Bild: Benjamin Troff
Fem hyresgäster på Tegelbruket har klagat på ovanligt mycket damm i sina lägenheter. Nu avslutar kommunen ärendet. Bild: Benjamin Troff

Utebliven information en orsak till damm i lägenheter

Hyresgästerna hade inte fått information om hur ventilationen skulle skötas, och den var dessutom igensatt med papper. Det är den troliga förklaringen till att flera boende på Tegelbruket har drabbats av luftvägsbesvär på grund av damm.

Som HP tidigare berättat fick bygg- och miljöförvaltningen i våras in fem klagomål från boende i lägenheterna. Personerna uppgav att de hade besvär i form av hostningar, nysningar och kliande ögon och berättade att det var ovanligt mycket damm i bostäderna.

LÄS MER: Hyresgäster på Tegelbruket besväras av damm

Efter besök i lägenheterna valde förvaltningen att förelägga fastighetsägaren Halmstad Tegelbruk Bostad AB, som ägs av Gekås Ullared AB, att undersöka ventilationen, göra luftmätningar och analysera vad dammet innehöll.

Inga hälsofarliga ämnen

Sweco har på uppdrag av fastighetsägaren utfört detta och en rapport har skickats till bygg- och miljöförvaltningen. Slutsatsen är att bristande ventilation inte kan konstateras vara orsaken till dammet, men att hyresgästerna inte fått tillräcklig information om hur den ska skötas och rengöras.

– Det har även visat sig att ventilation har varit igensatt med till exempel papper. Om ventilation sätts igen eller inte tas om hand ordentligt kan det orsaka problem med ventilationen, uppger Sofia Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

De prover som togs visade att dammet inte innehöll några hälsofarliga ämnen. Däremot upptäcktes en mindre mängd byggdamm i ett av proverna.

– Eftersom detta inte kunde ses i något annat prov kan vi inte säga att det beror på bristande ventilation. Dammet skulle exempelvis ha kunnat komma in genom ett öppet fönster i den lägenheten, förklarar Sofia Höglind.

Kommer få information

Fastighetsägaren har uppgett att hyresgästerna kommer att få den information de behöver för att kunna sköta ventilationen på bästa sätt.

Om klagomålen trots detta skulle fortsätta kommer förvaltningen att göra en ny utredning, enligt Sofia Höglind.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen men så har ännu inte skett.

– Jag vet inte exakt vilka resultat fastighetsägarens åtgärder gett ännu, men jag har pratat med en av hyresgästerna som var nöjd med utredningen, säger Sofia Höglind.

Bygg- och miljöförvaltningen anser att fastighetsägaren följt föreläggandet och åtgärdat bristerna och avslutar därför ärendet. Bolaget ska betala en avgift för den gjorda tillsynen på knappt 9 000 kronor eftersom det handlade om ett befogat klagomål.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här