Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

1/8

Unikt samarbete med Kris i skolan

När Kris medlemmar är på plats känner sig eleverna tryggare

På Östergårdsskolan samarbetar personalen med Kriminellas revansch i samhället, Kris, för att skapa lugn och ro i en stökig skolmiljö.

Samarbetet är unikt i Sverige och har blivit en förebild för ett kommande projekt i Uppsala kommun.

Bakgrunden är de upprepade bränder och andra oroligheter som blossade upp på Östergårdsskolan våren 2016 - och som fortsatte att skapa oro och otrygghet när höstterminen inleddes.

Skolledningen fick då kontakt med organisationen Kris, och Unga kris, som började arbeta med konflikthantering och dialog med eleverna. Efter årsskiftet togs samarbetet till en ny nivå då skolan sökte och fick 600 000 kronor för trygghetsskapande och normförändrande insatser inom elevgruppen, samt för stärkande av vuxenrollen i lärarkollegiet.

– Efter hand beslutade vi oss för att gå ”all in” och i stället för att göra ytliga insatser när det hände något, fördjupa analysen av vad Kris kan hjälpa oss med, säger Chatarina Mardell, en av skolans rektorer.

Leyla Tatliciuglu är projektledare inom Unga kris och har varit med från starten i Östergårdsprojektet.

– Vi hjälper till med allt. Eleverna ser oss som vuxna, utan att vi är lärare eller rektorer. Vi kan skapa en annan typ av relationer med dem. Pedagogerna undrar varför en elev beter sig på ett visst sätt, de vet inte hur de ska hantera situationen Vi kan säga samma sak till eleverna som lärarna gör - men med andra ord.

Leyla har själv varit en strulig tonårstjej och vet vad som fungerar och inte fungerar i relationen till de vuxna.

– Det kan handla om en kaxig tjej som läraren fortsätter att tjata på. Ibland är det bättre att släppa greppet och inte ge tjejen så mycket uppmärksamhet. Då tröttnar hon på att vara kaxig. I andra fall kanske det är bättre att sluta ”dalta” med en elev och sätta hårt mot hårt.

För en elev som har svårt att be en lärare om ursäkt kan det underlätta att Leyla är med vid mötet.

En annan aspekt av Kris närvaro på skolan är att medlemmarna kan förmedla en framtidsbild till eleverna.

– Jag använder mig av mina egna erfarenheter. Jag har inte suttit i fängelse men jag har levt i utanförskap under större delen av mitt liv. Nu kan jag hjälpa och stötta killar och tjejer som lever med liknande problematik och livssituationer, säger Leyla.

När det gäller de elever som är stökigast så saknar de ofta tillfällen att få vara barn.

– När vi fick en ny lekplats på skolan så var det inte bara de yngre barnen som gick dit.Det satt ofta niondeklassare och gungade. Även om de går i nian är de fortfarande barn, men en del av dem har inte fått vara barn hemma, säger Leyla.

Hon beskriver familjer där barnen tidigt har fått ta ett vuxenansvar. Det gäller både nyanlända och svenskfödda.

– När de kommer till skolan passar de på och gör sådant de inte får göra hemma. Vissa stannar kvar efter skoldagen för att få ha lite fritid innan de kommer hem.

I uppehållsrummet (eller Krisrummet som eleverna har börjat kalla det) hittar vi Viktor Lind som går i åttan. 

– Det har blivit stor skillnad sedan Kris började arbeta här. Tidigare gick jag nästan och gömde mig i korridoren. De är väldigt snälla mot oss och vi kan prata om många olika saker med dem.
Hasanen Nazar går i nian. Han känner sig också tryggare sedan Kris kom till skolan.

– Det är mycket mindre problem här nu när det är fler vuxna som rör sig i skolan. Östergård har fått dåligt rykte på grund av att det varit mycket larm om bränder. Men det är mycket lugnare nu. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att välja en annan skola.

Hasanen tycker att det är tråkigt att ”smutskastningen” mot Östergårdsskolan fortsätter trots den förbättrade situationen.

– Det är inte värre här än på andra skolor. Jag har kompisar som går på andra skolor och det händer saker där också, men det talas inte så mycket om det.
Amanda Judez går i samma klass som Hasanen. Hon har också bara gott att säga om närvaron av Kris-medlemmarna i skolan.

– Med dem kan man prata om allt, både roligt och allvarligt. Om det är jobbigt i skolan eller hemma.

Luis Vasquez, Ernes Aligjikovic och Denise Eriksson från Unga kris möter oss i uppehållsrummet. De har varit med i projektet från början och bekräftar bilden eleverna ger, att Kris närvaro har haft en positiv inverkan på stämningen i skolan. Dessutom har uppdraget gett dem själva goda erfarenheter.

– Detta är det bästa jag någonsin har gjort. Jag sitter på tung kunskap och livserfarenhet.Att få vara med och påverka eleverna på ett positivt sätt och kunna ge tillbaka något till samhället känns bra, säger Luis Vasquez.

Biljana Mackic är rektor på Östergårdsskolan. Hon har själv varit elev på skolan en gång i tiden.

– Det talades om skolan då också. Man var jätterädd när man skulle börja. Men rädslan försvann snabbt och det blev en väldigt bra skoltid för mig på Östergårdsskolan.

Trots att situationen blivit betydligt bättre på Östergårdsskolan händer det fortfarande incidenter där elever eldar under branddetektorerna för att få larmet att gå.

– Tyvärr är det så. Men det går inte att jämföra med hur det var förra våren. Då hade vi periodvis tre brandlarm i veckan. Hittills i år har det skett tre tillbud, säger Chatarina Mardell.

Skolan har av och till haft problem med gamla elever som kommer tillbaka för att hälsa på.

– Om det handlar om att träffa en före detta mentor eller liknande är det okej. Men då måste man anmäla i förväg. Om någon kommer hit oinbjuden så gör vi polisanmälan om olaga intrång. Efter att den insikten har spritt sig har vi fått betydligt färre sådana ovälkomna besök, säger Biljana Mackic.

Upptagningsområdet för Östergårdsskolan är de östra stadsdelarna från motorvägen/Andersberg och in mot skolan samt Snöstorpsområdet. Antalet elever från Snöstorp har minskat de senare åren då en del föräldrar har valt andra skolor, exempelvis Internationella engelska skolan, för sina barn.

– Vi har nyligen gjort besök hos blivande sexor i Snöstorp. Då har våra elevrepresentanter varit med och svarat på frågor om Östergårdsskolan. Bland annat har de fått frågor om att det alltid brinner och att eleverna röker och knarkar. De kunde ge bra svar och flera elever i Snöstorp tänkte om och ville börja på Östergård, säger Chatarina Mardell.

Men det är inte bara elever som väljer andra skolor. Det är även svårt att i tider av lärarbrist att rekrytera behöriga pedagoger till skolan.

– Just nu har vi 17 lediga lärartjänster ute som nu är besatta med vikarier och obehöriga lärare. Vi har höga krav på dem vi anställer. Det viktigaste är att de är bra ledare, säger Chatarina Mardell.

Hon har själv blivit rekryterad till Östergårdsskolan. Dessförinnan jobbade hon i 17 år på Vallåsskolan, tre år på Andersberg och därefter på Frösakullsskolan och Gullbrandstorpsskolan.

– Men det här jobbet passar mig. Här får man omedelbar respons från eleverna. Att eleverna trivs på skolan visar vår elevenkät. När det gäller lärarna verkar det som om man antingen stannar bara i en termin, eller så blir man kvar i 30 år. Vi har många före detta elever som nu är lärare på skolan.

Östergårdsskolan är kommunens största och mest mångkulturella skolenhet för årskurserna 4-9. En av sex elever är nyanlända. En av fem har vistats i Sverige kortare tid än fyra år. 

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här