UF-företagande kan gynna yrkeslivet

Att driva UF-företag kan bädda för gymnasieungdomarnas framtida yrkesliv. Forskning visar att unga entreprenörer i högre utsträckning blir chefer och får högre lön senare i livet.