Två av fem lever i trångboddhet enligt kartläggning

Två av fem som bor på Andersbergsringen lever i trångboddhet enligt HFAB. Hur många av dem som är barn är dock oklart.
– Men vi vet att det finns lägenheter där man bor sju, åtta stycken i en tvåa eller trea. Vi skulle kunna neka folk att flytta in men det löser inte problemen och vi förstår att man hellre bor trångt än att vara hemlös, säger Niklas Ståhl, avdelningschef.