Två år efter beslutet: Slumpvisa drogtester i gymnasiet på gång

För två år sedan klubbade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en ny drogpolicy som skulle möjliggöra slumpmässig drogtestning i gymnasieskolan.
Pandemin satte dock stopp för testerna – men nu ska de vara på gång igen.