Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trots ett löpande arbete tillsammans med länsstyrelsen har Halmstads Energi och Miljö inte fått kontroll på sina utsläpp av miljöfarliga ämnen till Nissan. Bild: Jari Välitalo
Trots ett löpande arbete tillsammans med länsstyrelsen har Halmstads Energi och Miljö inte fått kontroll på sina utsläpp av miljöfarliga ämnen till Nissan. Bild: Jari Välitalo

Trots krav från länsstyrelsen fortsatte Hem:s övertramp

Trots ett löpande arbete tillsammans med länsstyrelsen har Halmstads Energi och Miljö inte fått kontroll på sina utsläpp av miljöfarliga ämnen till Nissan.
Att problemen har pågått under fem års tid låter anmärkningsvärt, tycker Bertil Varenius, expert på Mark- och miljödomstolen.
– Det ska inte behöva ta flera år att rätta till utsläppen, säger han.

HP:s granskning av Kristinehedsverket visar att det förekommit 166 överträdelser av utsläpp i Nissan under fem års tid.

LÄS MER: 166 överträdelser på fem år – här är Hem:s övertramp

Under perioden har Hem släppt ut halter av miljögifter som varit flera gånger högre än riktvärdet. Ett av de största övertrampen var blyhalter som var 26 gånger högre än vad miljötillståndet föreskriver.

– Kadmium, bly och zink är det som populärt kallas tungmetaller. Dessa ämnen vill man ha ut så lite som möjligt av i naturen, säger Bertil Varenius.

Han är tekniskt råd på Mark- och miljödomstolen i Växjö och arbetar med att bedöma ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter, samt att formulera dessa tillstånd.

Enskilda ärenden vill han egentligen inte uttala sig om, men han berättar att utgångspunkten bör vara att verksamheterna ska klara sina riktvärden.

– Villkoren för utsläppshalter är satta så att de ska vara möjliga att uppfylla utifrån den teknik och ekonomi man har. Enstaka överträdelser är inte så allvarligt. Men att överskrida sina riktvärden år efter år är inte hållbart, säger Bertil Varenius.

– Vanligtvis griper länsstyrelsen in och trycker på så att man löser problemet. Det brukar handla om några månader. Tar det flera år så är något fel, fortsätter han.

Trots tillsyn kvarstår utsläppen

Visselblåsare som kontaktat HP upplever att Länsstyrelsen i Halland varit väl medvetna om Hem:s återkommande överträdelser – men sett mellan fingrarna, trots att de är tillsynsmyndighet.

När tidningen vänder sig till länsstyrelsen med frågor om deras tillsyn blir svaret att det pågår ”ett löpande arbete”. Några konkreta exempel på krav på verksamheten, från myndighetens sida, kan dock inte ges.

Däremot, i den diarieförda kontakten mellan Halmstads Energi och Miljö och länsstyrelsen åren 2015–2019 hittar man ett flertal förelägganden och tillsynsärenden kopplade till Kristinehedsverkets utsläppsproblematik.

Ett exempel är ett föreläggande från sommaren 2016. Där kräver länsstyrelsen att Hem redovisar hur villkoren för bland annat utsläpp till vatten ska uppfyllas.

Bolaget svarar att man vidtagit åtgärder som att ta hjälp av en konsult för att se över vattenreningen, bytt kemikalier samt infört nya rutiner och kontroller.

Hösten 2016 avslutas ärendet med följande motivering: ”Länsstyrelsen konstaterar att omfattande åtgärder har vidtagits och planeras av bolaget. Länsstyrelsen avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder”, dock med brasklappen att ärendet bör följas upp i kommande tillsyn.

Men trots åtgärdsplanen sker 32 stycken överträdelser det följande året. Endast under januari och december 2017 lyckas man hålla utsläppen under riktvärdena, visar bolagets rapporter. Någon förbättring syns inte heller under 2018 (30 överträdelser) eller under 2019 (48 överträdelser).

Länsstyrelsen: ”Vattenutsläppen har varit uppe i tillsynen”

Ansvarig på länsstyrelsen för tillsynen av Kristinehedsverket är handläggare Lotta Peterson. Hon har jobbat på myndigheten sedan 2017, och är därför inte insatt i hela den period som HP har granskat.

– Det har skett en del åtgärder men jag har ändå tyckt att länsstyrelsen har behövt ställa krav på att bolaget tittar extra på de här delarna. Vi har haft uppe vattenutsläppen i tillsynen, säger Lotta Peterson.

Borde ni ha satt mer press på bolaget?

– Det kan vara så att vi gjort det mellan varven, i form av föreläggande till exempel. Vi har varit på tillsyn, tagit emot rapporter, förelagt dem och skrivit meddelanden.

Men överträdelserna på Kristinehedsverket är ju ingen nyhet. Redan 2015 gick för höga halter ut i Nissan, under tio av tolv månader.

– Där blir det värre för mig, då fanns jag inte som anställd på Länsstyrelsen i Halland. De siffrorna är inte aktuella nu.

Men utsläppsproblemen har pågått i fem år – minst. Kan du nämna några åtgärder som ni krävt Hem på?

– Du får fråga Hem. Det är så lagstiftningen fungerar. Det ligger ett stort ansvar hos verksamheterna, de ska ha en egenkontroll och upptäcka och hålla koll på sådana här grejer. När det inte fungerar är de skyldiga att jobba vidare med det. Om de inte skulle rapportera in åtgärder, det är då vi går in och kräver mer åtgärder. Det finns ingen lista med åtgärder, säger Lotta Peterson.

Ingen miljökatastrof – men en ordningsfråga

Enligt Hem jobbar man både kortsiktigt och långsiktigt med att minska utsläppen av ämnen från verksamheten. Målet är att klara av villkoren i sitt tillstånd.

Pannorna rustas upp i olika etapper och det pågår även en process med att ta fram ett nytt miljötillstånd. En väg är att ansöka om att få sina villkor ändrade, berättar Bertil Varenius på Mark- och miljödomstolen.

– Är det så att man har ett gammalt tillstånd med för lågt satta värden så kan man ansöka om att få nivåer som är möjliga att klara. Hela tanken med villkoren är att de ska vara genomförbara, säger han.

Är inte villkoren satta utifrån miljösynpunkt?

– Jo, men miljöbalken bygger på att alla ska göra så gott de kan. Om man tillsammans minimerar sina utsläpp blir det bra. Någon direkt miljökatastrof behöver inte vara under uppsegling, framförallt är det en ordningsfråga, man ska hålla de villkor man har fått, säger Bertil Varenius.

LÄS MER: Stort utsläpp på Kristinehed – tungmetaller har gått ut i Nissan

LÄS MER: Hem: ”Utsläppet i Nissan motsvarar en skruvdragare”

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!