Vallåsskolan och Andersbergsskolan är två av de fyra skolor där projektet med integrationssamordnare fortsätter.
Vallåsskolan och Andersbergsskolan är två av de fyra skolor där projektet med integrationssamordnare fortsätter. Bild: HP/Arkiv

Tre miljoner satsas på arbete med integration

Det blir en fortsatt satsning på arbetet med integration på fyra av kommunens skolor. Nästa år dubblas summan till två miljoner. Dessutom satsas en miljon på arbetet med digital integration som riktar sig mot nyanlända och utrikesfödda.

ANNONS
LocationHalmstad, Andersberg, Vallås|
|

HP har tidigare berättat att integrationssamordnare har anställts på fyra skolor i kommunen som ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Skolorna har också en hög andel elever som är födda i ett annat land eller har föräldrar som är utrikesfödda.

LÄS MER:Skolor får en miljon för att jobba med integration

LÄS MER:Frida Ahlgren kämpar för Andersberg

I fjol satsade kommunen en miljon på projektet för att finansiera två heltidstjänster. Nu har beslut fattats om att utöka satsningen kommande år.

Fyra heltidstjänster

Sammanlagt två miljoner läggs på projektet enligt beslut i personal- och ledningsutskottet.

– Skillnaden mot tidigare är att det denna gång handlar om fyra tjänster i stället för två. Detta för att bland annat möjliggöra för integrationssamordnaren på Andersbergsskolan, Frida Ahlgren, att stötta i att utveckla konceptet Skolan mitt i byn på övriga skolor, säger Hanna Glans, tillväxtstrateg.

ANNONS

De fyra skolor som är med i satsningen är Klaraskolan, Östergårdsskolan, Vallåsskolan och Andersbergsskolan. Sammanlagt berörs omkring 2 000 elever.

Förhoppningen är att arbetet ska motverka segregation och genom olika insatser främja integrationen, leda till ökat samarbete med föräldrarna och ge barn och unga en meningsfull fritid och en bra start i livet.

På sikt är tanken att konceptet ska bli en del av skolornas ordinarie arbete.

En miljon till digital integration

Utskottet beviljade även en miljon kronor till arbetet med digital integration. Projektet riktar sig till nyanlända och utrikesfödda invånare på Andersberg, på Vallås och i Halmstad. På sikt ska även Oskarström inkluderas.

Målet är att öka den digitala kunskapen hos målgruppen och pengarna ska användas till att anställa en projektledare samt till utbildning.

Bakgrunden till satsningen är att personal på kommunens bibliotek samt på Medborgarservice på Andersberg och på Vallås sett att gruppen utrikesfödda har svårt att navigera bland och använda sig av olika digitala plattformar.

Blir beroende av sina barn

I en tjänsteskrivelse konstaterar kommunledningsförvaltningen att detta leder till att vuxna blir beroende av sina barns kunskaper och att barn då får ta vuxnas ansvar.

Arbetet görs i samarbete mellan biblioteken i Halmstad och Medborgarservice på Andersberg och Vallås. I praktiken handlar det om att erbjuda stöd och hjälp med olika digitala ärenden, kurser och workshops.

ANNONS

Även andra invånare som har svårt att hänga med i den digitala utvecklingen, till exempel äldre och personer med funktionsvariationer, inkluderas i arbetet enligt beslutet.

ANNONS