Ska kommunen kräva jätteskadestånd i hovrätten av mångmiljonären som sågade ner träd i närheten av Per Gessles hotell i Tylösand?
Förvaltningschef Anders Thorén tycker det är bra att de förtroendevalda får bestämma ifall kommunen ska ta Jan Widiksons olagliga avverkning till hovrätten. Bild: Povel Arwidson

Träddom blir politisk fråga

På tisdag tar kommunstyrelsen ställning till om kommunen ska överklaga tingsrättens dom för trädfällningen i Tylösand till hovrätten.
– Vi håller inte med om att det är omöjligt att köpa liknande träd, säger kommunjurist Mats Wallmark, som ska presentera ett förslag för politikerna.

ANNONS
|

Efter att tingsrättens dom mot Jan Widikson föll den 20 oktober – och det stod klart att han i stället för kommunens krav på drygt 20 miljoner kronor, bara behöver betala en halv miljon kronor för avverkningen – meddelade förvaltningschef Anders Thorén att frågan om ett eventuellt överklagande flyttas upp till politikerna i kommunstyrelsen.

På frågan om man skulle se det som ett underkännande av hur tjänstemännen skött frågan hittills svarade Thorén att ”frågan är så stor och har fått sådan uppmärksamhet att det är naturligt att den hanteras av de förtroendevalda för att få ett bra och brett beslut”.

ANNONS
Ska kommunen kräva jätteskadestånd i hovrätten av mångmiljonären som sågade ner träd i närheten av Per Gessles hotell i Tylösand?
Kommunjurist Mats Wallmark, här tillsammans med advokat Anna Eriksson som företrädde kommunen i tingsrätten, ska ge politikerna sin syn på vilka chanser kommunen har att vinna i hovrätten. Bild: Roger Larsson

Nu lägger Mats Wallmark till att det är han, i egenskap av kommunjurist, som sett till att beslutet ska fattas av politikerna.

– Det är bra eftersom det är osäkert vad en sådan överklagan kommer leda till. I slutänden skulle det kunna uppstå kostnader för kommunen om man förlorar – och då är det bra om det finns en budget förberedd för det, säger Wallmark.

Rättsskydd

Samtidigt berättar han att kommunen har ansökt om att få sina juridiska kostnader för tingsrättsprocessen, på 600 000 kronor, täckta av försäkringsbolaget Protector – och fått det beviljat.

– Vi har en rättsskyddsförsäkring hos dem. Jag kan inte detaljerna kring om det finns någon självrisk, men det är i alla fall ett positivt besked.

Wallmark poängterar att kommunen var mån om att inte föra något separat tvistemål om skadeståndet, med tanke på att man då riskerat att få betala motpartens kostnader.

– Eftersom åklagaren valt att åtala för en brottslig gärning och kommunen lidit skada var det naturligt för oss att hänga på och kräva skadestånd.

Vi hade ju en faktura på exakt vad det skulle kosta att flytta dit liknande träd.

Efter att ha analyserat tingsrättens dom håller han inte med om slutsatsen att det är omöjligt att skaffa fram motsvarande träd som de nedsågade.

– Vi hade ju en faktura på exakt vad det skulle kosta att flytta dit liknande träd, säger Wallmark och berättar att han nu diskuterar med de juridiska ombuden som förde kommunens talan i tingsrätten.

ANNONS
Ska kommunen kräva jätteskadestånd i hovrätten av mångmiljonären som sågade ner träd i närheten av Per Gessles hotell i Tylösand?
Under de åtta rättegångsdagarna i tingsrätten mötte kommunjurist Mats Wallmark dagligen den huvudåtalade Jan Widikson. Bild: Roger Larsson

– Vi funderar bland annat på om det är lönt att hålla fast vid den så kallade Alnarpsmodellen för återanskaffningskostnaderna, eller om man ska hänvisa till något annat.

Han vill ännu inte berätta vad han tänker föreslå politikerna.

– När jag föredrar ärendet ska jag ge min syn på chanserna för att vinna eller förlora ett sådant här mål. Jag ska också gå in på vilka detaljer i domen man eventuellt ska överklaga. Dessutom får man förstås väga in vilken betydelse det har huruvida åklagarna överklagar eller inte, säger Wallmark.

Fick många miljoner för förstörd hamnkaj

Under sina 14 år som kommunjurist har han varit med om några överklagandeärenden där politikerna fått fatta beslut. Ett sådant handlade om en kajkant i hamnen som rasade under kranens tyngd i samband med timmerlastning. Kommunen krävde att kranens trafikförsäkring skulle stå för de 17 miljoner kronor det kostade att laga kajen. Försäkringsbolaget If menade att trafikförsäkringen inte gällde eftersom kranen stått still och hävdade att det var kajen som var sliten.

– Efter åratal av rättsliga turer fick kommunen sina pengar, plus ränta, så att det till sist slutade på över 23 miljoner kronor, minns Wallmark.

På tisdag har Wallmark en kvart på sig att förklara bakgrunden för politikerna.

ANNONS

– Efter det kan jag tänka mig att vi ajournerar oss i partigrupperna en kort stund och sedan fattar beslut, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ska kommunen kräva jätteskadestånd i hovrätten av mångmiljonären som sågade ner träd i närheten av Per Gessles hotell i Tylösand?
Jonas Bergman (M) säger att han än så länge inte vet mer om avverkningen i Tylösand än det som medierna rapporterat. Bild: Jari Välitalo

– Jag är i dagsläget inte mer insatt i läget än det jag fått till mig från medierapporteringen, tillägger han.

Är det ett problem för en kustkommun som Halmstad att folk olovligen förbättrar sin havsutsikt?

– Jag vet inte hur utbrett det är, men vad jag förstår har det i alla fall aldrig skett några avverkningar som denna tidigare. Självklart ska ingen få ta sig rätten att såga ner kommunens träd utan tillstånd, säger Bergman.

Senast den 10 november måste en överklagan till hovrätten ske.

ANNONS