Tina D’Hertefeldt bekämpar parkslide med hjälp av värme: ”Överlever inte”

Hon för en kamp i det tysta mot den invasiva och främmande arten parkslide.
Sedan 2021 forskar Tina D’Hertefeldt, universitetslektor i naturvårdsbiologi vid Högskolan i Halmstad, på alternativa metoder för att utrota den ovälkomna växten som tar över allt mer.