Teslas expansionsplan i Halmstad – vill bygga Supercharger

Sedan tidigare finns det Superchargers i flera grannkommuner. Under sommaren planerar Tesla att öppna en i Halmstad – dit företaget även rekryterat en tekniker.