Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bygger på. Till 100 hektar odlingsmark, som plantskolan disponerar i dag, ska nu läggas ytterligare 55 hektar.

Tönnersjö Plantskola utvidgar med stort markinköp

Plantskolan i Tönnersjö utökar sina odlingsarealer från 100 till 155 hektar, genom ett markköp i Perstorp.

- Vi ser i upphandlingsavtal, som exempelvis kommunerna skriver, ett ökat intresse för svenskodlade träd, berättar Roger Joleby som är styrelseordförande för Tönnersjö Plantskola. 

Han tillägger att det därför finns goda förutsättningar för att utvidga verksamheten.

Tönnersjö Plantskola är ensamt i landet om att enbart vara inriktade på allé- och parkträd och har runt 20 anställda.

Den nya marken, med 55 hektar åker, är en gård längs den så kallade Perstorparaden mellan Eldsberga och Tönnersjö och som plantskolan köper för 15 miljoner kronor.
Sen tidigare äger plantskolan annan odlingsmark i Perstorp. Detta är nära de nya ytorna, vilka man räknar med att tillträda i början av nästa år då fastighetsreglering och förvärvstillstånd är klara.

Roger Joleby berättar att det finns även en annan bakgrund till köpet, vilket är den inlösning av 26 hektar som plantskolan för några år sen fick lämna - utan ersättningsmark i retur - till Halmstads kommun. Orsaken var att marken låg inom ett skyddsområde för vattentäkt. Marken i skyddsområdet används dock fortfarande i ett flerårigt avtal med kommunen.

Förutom trenden med svenskodlade träd berättar Roger Joleby att det ställs också allt oftare krav från köpare om att träden ska ha odlats och hanterats på ett miljövänligt sätt. Det sker även, säger han, på Tönnersjö plantskola.

På frågan om vad för träd som efterfrågas svarar han att det inte går att peka en viss sort.
- Man vill ofta ha en kombination av olika träd, så att då eventuella trädsjukdomar som slår en viss sort, inte tar allt i exempelvis en allé. Annars är det generellt sett inhemska, alltså svenska, trädslag som man vill ha.