Synpunkter på plan för utbyggnad har lett till vissa förändringar

Omkring 100 yttranden har kommit in när det gäller förslaget till utbyggnadsplan. Dokumentet är ett tidspussel över när olika delar av kommunen kan byggas ut. Flest synpunkter berör Haverdal, Frösakull och Fammarp. Men bara ett fåtal synpunkter har lett till förändringar i planen.