Svåra tider har lett till nya grepp inom skola och förskola

Tuffare ekonomiska tider har fått vissa kommuner att vidtagit åtgärder för att hjälpa utsatta barnfamiljer. I Halmstad har skolmaten setts över på grund av att vissa inte äter sig mätta under helgen och små barn stängs inte längre av från förskolan om betalningen uteblir.
På Fritidsbanken märks en ökad utlåning av fritidsprylar och ett samarbete med skolor har inletts.