Svagt intresse bland unga för enkät om sjukskrivning

Sjuktalen bland kommunens unga medarbetare pekar uppåt. En fördjupad undersökning skulle ge svar på varför. Men intresset för att delta var för lågt.
– Vi hade behövt ett bättre underlag, säger Ella Kardemark (KD), personal- och ledningsutskottets ordförande.