Styret i Halmstad lägger budget med underskott

”Ansvar för Halmstad” lägger en budget som innebär ett underskott på sammanlagt 37 miljoner kronor det första och andra året. S, M och KD vill inte skära i verksamheterna i den utsträckning som det skulle behövas för att nå de ekonomiska målen.
– Det är naturligtvis en utmaning. Men i det långa perspektivet så ska det här inte vara några större bekymmer, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.