Stugägare överklagar Södra infartens nästa etapp

Stugägare på området Måsen vid Östra stranden har överklagat detaljplanen för Södra infartens andra etapp.
– Kommunen har tolkat trafikbullerutredningen fel, säger Gert Gabrielsson som vänt sig till mark- och miljödomstolen med krav på såväl högre som längre bullervall.