Strokeföreningen oroas av neddragningar på sjukhuset

Sedan två veckor har strokeavdelningen på sjukhuset i Halmstad minskat antalet vårdplatser från 24 till 18. Det oroar Strokeföreningen i Halmstad.
– Antalet personer som drabbas av stroke minskar ju inte och det är oerhört viktigt att de får rätt diagnos och snabbt och kompetent omhändertagande, säger Kerstin Larsson.